Bağıl partner orijinal yataylık

Bağıl partner geçmiş olayların göreceli düzenini belirleyen bilimidir (yani başka karşılaştırıldığında bir nesnenin yaş) mutlaka onların tespit edilememesi, mutlak yaşı (yani tahmin yaş). Jeoloji olarak, kaya ya da birikintileri yüzeysel, fosil ve kaya türlerinin bir bağıntısı bir etmek için kullanılabilir stratigrafik sütun diğeriyle. Yataylık : Yataylık, belli bir yüzey durumuna doğru kaymadır. Genellikle kullanılan. üretim metodundan kaynaklanır. Çatlaklıklar : Çatlaklıklar, istenmeyen veya kasıtsız düzensizliklerdir. Çatlaklık, bir. bölgede veya yüzeydeki aralıkların değişimi ile gerçekleşir. Çatlaklar hava boşluğu,

aK - Süleyman Demirel Üniversitesi